I Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia


Rajd pieszy „Śladami krzemionkowskich górników”, prezentacje NBP i Poczty Polskiej, Sesja rocznicowa „Krzemionki 1922- 2012” i przede wszystkim warsztaty archeologiczne oraz pokazy archeologii eksperymentalnej na terenie Wioski Neolitycznej to wydarzenia składające się na I Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia, które odbędą się 21- 22 lipca Krzemionkach.

Pierwsza edycja Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia ma przede wszystkim na celu uczczenie 90-tej rocznicy odkrycia pradziejowych kopalń w Krzemionkach przez prof. Jana Samsonowicza. W ramach wydarzenia zorganizujemy więc sesję rocznicową „Krzemionki 1922 – 2012”, poświęconą odkryciu kopalń i osobie odkrywcy, historii badań i zagospodarowania rezerwatu Krzemionki.

Przygotowując I Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia chcemy rozpocząć szeroką edukację na temat Krzemionek i tym samym promować to wyjątkowe w skali światowej miejsce. Odbędzie się to przede wszystkim poprzez prezentację życia codziennego epoki, w której kopalnie funkcjonowały, na bazie archeologii eksperymentalnej. Dopełnieniem działań warsztatowych będzie rajd pieszy „Śladami krzemionkowskich górników” na trasie Ćmielów (osada na Gawrońcu) – Ruda Kościelna (pole górnicze „Borownia”) – Ruda Kościelna (pole górnicze Księża Rola Duża) – Lipnik (kamieniołom wapienia) – Krzemionki. W organizacji rajdu pomaga nam PTTK im. St. Jeżewskiego.

W ramach wydarzenia Krzemionki odwiedzą przedstawiciele NBP i Poczty Polskiej. Odbędzie się prezentacja monet kolekcjonerskich wybitych przez Mennicę Polską z serii „Zabytki kultury materialnej w Polsce-Krzemionki Opatowskie” oraz prezentacja okolicznościowej karty pocztowej i znaczka pocztowego z wizerunkiem prof. Jana Samsonowicza, przygotowana przez Pocztę Polską. Zarówno Narodowy Bank Polski, emitent monet jak i Poczta Polska są naszymi partnerami w ramach opisywanego wydarzenia.
Prestiżu dodaje fakt, iż I Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia zostały objęte patronatem honorowym przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach I Krzemionkowskich Spotkaniach z Epoką Kamienia jest bezpłatny.

Program

Dzień 1. 21 lipca (sobota) 2012 r.

 • 8.00 – 12.00 – Rajd „Śladami krzemionkowskich górników” na trasie Ćmielów – Ruda Kościelna – Czarna Glina – Krzemionki (rowerowy i pieszy)
 • 13.00 – 13.15 – Uroczyste odsłonięcie portretu prof. Jana Samsonowicza i nadanie jego imienia Sali Konferencyjnej w Krzemionkach, z udziałem prof. Henryka Samsonowicza.
 • 13.15 – 13.45 – Narodowy Bank Polski, prezentacja monet kolekcjonerskich.
 • 13.45 – 14.00 – Poczta Polska, prezentacja kart i znaczka pocztowego.
 • 14.00 – 15.30 – Sesja rocznicowa „Krzemionki 1922 – 2012”, referaty prelegentów:
  • Waldemar Brociek, „Prof. Jan Samsonowicz-życie i działalność naukowo-badawcza”.
  • dr Jerzy Tomasz Bąbel, „Samsonowicz i inni- czyli jak odkrywano i badano Krzemionki”.
  • dr hab. Maciej Bąbel, „Badania geologiczne prof. Jana Samsonowicza prowadzone w okolicach
   Ostrowca Świętokrzyskiego”.
  • Włodzimierz Szczałuba, „Kierunki rozwoju Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki””.
 • 15.30 – 16.15 – Poczęstunek
 • 16.15 – Zwiedzanie wystaw i trasy podziemnej.
 • 14.00 – 19.00 – Prezentacja różnych aspektów życia w epoce kamienia poprzez pokazy archeologii
  eksperymentalnej oraz „odtwórstwo” archeologiczne, Wioska Neolityczna. Obozowisko ze starszej epoki kamienia, „przemysł” epoki kamienia, pozyskiwanie pożywienia, obróbka surowców organicznych i ich wykorzystanie, garncarstwo neolityczne, tkactwo neolityczne, kultura duchowa, wykop archeologiczny „na żywo”, pracownia konserwacji zabytków archeologicznych

Dzień 2, 22 lipca (niedziela) 2012 r.

 • 9.00 – 14.00 – Wycieczka autokarowo-piesza: „Jura okolic Ostrowca Świętokrzyskiego- śladami prof. Jana Samsonowicza”, przewodnik dr hab. Maciej Bąbel.
 • 11.00 – 16.00 – Prezentacja różnych aspektów życia w epoce kamienia poprzez pokazy archeologii
  eksperymentalnej oraz „odtwórstwo” archeologiczne, Wioska Neolityczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

css.php
Przejdź do paska narzędzi