XII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

Rajd odbędzie się 24 września 2011 r. bez względu na pogodę.

Uczestnikami rajdu mogą być osoby fizyczne. Na rajdzie mile widziane są w szczególności: drużyny szkolne, harcerskie, rodziny z dziećmi, grupy parafialne, zespoły chóralne i muzyczne. Na poszczególnych trasach z uwagi na ich trudność obowiązują ograniczenia co do wieku uczestników.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. W przypadku grup zorganizowanych opiekunami mogą być osoby wskazane w § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. U. nr 135, poz. 1516).

Do uczestnictwa w rajdzie konieczne jest dokonanie zgłoszenia w sposób określony niniejszym regulaminem.
Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Na trasach wymagających wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, koszt biletu wstępu ponoszą uczestnicy.

Rajd odbywa się na trasach wyznaczonych przez organizatora. Rajd rozpoczyna się w miejscu startu poszczególnych tras i kończy na mecie rajdu na Świętym Krzyżu.

Uczestnicy rajdu poruszają się na trasie rajdu w zorganizowanych grupach prowadzonych przez przewodników, ponadto posiadają prawo do korzystania z wszystkich dodatkowych świadczeń i atrakcji ustalonych niniejszym regulaminem.
Organizatorzy zapewniają zorganizowane przejścia tras tylko uczestnikom rajdu.

Ilość miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, w przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

css.php
Przejdź do paska narzędzi